जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा
अहमदनगर
मुख्य पृष्ठ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना राजीव गांधी निवारा १ व २ आणि रमाई आवास योजना सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११

नवीन बातमी:-

१]इंदिरा आवास योजना लाभार्थी यादी सन २०१४-१५ .

२] बी.आर.जी.एफ. कामाची यादी सन २०१४-१५

 

           जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा ,अहमदनगर ची स्थापना ०२/०२/१९८२ रोजी झाली. ग्रामिण भागातील दारिद्रय रेषे खालील जीवन जगणाऱ्या कुटुंबातील लोकांचे राहणीमान उंचावणे हे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा करते . या संस्थे कडून दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम केले जाते.

           या यंत्रणे कडून इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी निवारा योजना १ व २, रमाई आवास योजना, बी.आर.जी.एफ., एन.आर.एल.एम . या विविध योजना राबवल्या जातात.

!!!जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, अहमदनगर संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे!!!
All rights reserved DRDA, Ahmednagar. 2014