जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा
अहमदनगर
मुख्य पृष्ठ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना राजीव गांधी निवारा १ व २ आणि रमाई आवास योजना सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११
-: सामाजिक,आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ :-
सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ प्रारूप यादी पाहण्यासाठी लिंक.
All rights reserved DRDA, Ahmednagar. 2014